Karin2225

116 tekstów – auto­rem jest Ka­rin2225.

* * *

Mo­ral­ność i przyzwoitość
trzy­mają nas jeszcze na smyczach.
Każde ma włas­ne dro­gi, każde ma in­ne życie.
Co będzie, gdy się zerwiemy,
z tych pęt, w zaw­rotnym pędzie?
Szu­kać Ciebie nie muszę,
Ty mnie od­naj­dziesz wszędzie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 maja 2016, 21:53

* * *

W całym życiu no­cy wiele
W każdej no­cy wiele żyć
Noc to po­ra kiedy można
Sobą tak nap­rawdę być.

Każdej no­cy, na ulicach,
Porzu­cone leżą maski
Od­bi­jając iluzyjnie
Dzi­siej­sze­go świata blaski.

Ten, kto mówi:
"Noc jest straszna", w błędzie bar­dzo często bywa.
Noc nies­traszna jest w ogóle,
Noc po pros­tu jest prawdziwa... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 kwietnia 2016, 18:52

* * *

Niebies­ki migdał,
Co się zaw­sze o nim myśli
Przy­niosę Ci w mo­jej le­wej ręce,
Ub­ra­na w białą sukienkę,
Byś za­pamiętał ten dzień jak marzenie.
A Ty scho­wasz go do kie­sze­ni płaszcza,
Roz­trwo­nisz chwil mar­ny grosz, na cisze i rozmowy...
Weźmiesz mnie za rękę,
I tak nas wios­na zastanie...

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2015, 20:35

* * *

Zam­knięta w myśli, jak mrówka w bursztynie...
Co jest pięknem, a jed­nocześnie tragedią
Leżę w pias­ku roz­sy­panych wspomnień,
Cze­kając, aż ktoś mnie podniesie...
Zachodzi już słońce.

Umiem żyć tyl­ko fik­cją i nostalgią.
Fur­tkę do świata zam­knęłam już dawno...
Nie dziw się więc, że wiosną,
Wspo­minam in­ne wiosny...
Tę wiosnę wspomnę kiedy indziej.
Zgu­biłam gdzieś dro­gi do dzisiaj.
Ale znam, dob­rze znam te do kiedyś.
To łatwe.

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2015, 23:02

* * *

Nadzieja błys­ka z daleka
Jak gwiaz­da najjaśniejsza
I kiedy tak za nią zaglądam
To wiara też jest mocniejsza.
Ta gwiaz­da, w którą patrzę
Jest dla mnie najważniejszą
Nazwę ją "Moją Nadzieją",
Uczy­ni mnie silniejszą...
No­cami, księżyc w pełni,
Przypływem myśli bywa...
Od­wra­cam wzrok od gwiazdy,
I pat­rzę, jak sen odpływa.

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2015, 20:46

Mglisty poranek

Mgła odsłoniła pejzaż nieziemski
Cały z ko­ronek szronowych
Przeszy­tych ni­cią białą jak mleko
Piękny, jak haft angielski

Na­tura uszyła suk­nię przepiękną
Dla traw, drzew... oraz cienia
Słońce do­dało jej animuszu
Złocąc z kryształu wykończenia

Choć czerń prze­bija między srebrami
I brąz traw sta­rych wśród złota
Gdy pus­to wokół... i cicho jeszcze
Obudzić się może tęsknota...

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 lutego 2015, 00:19

* * *

Był czas kiedy la­tar­nia uliczna wspi­nała nam się na palcach
do okien...cieka­wa...naszych snów i gasła rankiem,
by dać nam szansę na no­wy dzień.
Kiedy roz­mową były milczenia...
W złocie zachodów słońca i w sreb­rze wschodów księżyca
mie­szkały nasze myśli.

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 stycznia 2015, 20:49

* * *

Gwiazd już nie widuję...
Cza­sem tyl­ko, chmur chorągwie posępne,
Sztan­da­ry niemocy...
Gwiazd już nie widuję...
Na połud­nie od myśli ze­gar wspomnień,
A na nim wpół do wiosny...
Gwiazd już nie widuję...
W ka­len­darzu za­miast dni..., sny.
Dwu­nas­ty sen stycznia...
Gwiazd już nie widuję...
Ani Ciebie...

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2015, 21:46

* * *

Księżyc otu­lił się w koc niebieski
Tka­ny chmu­rami w kratę
Błys­kając swoim je­dynym okiem
Roz­postarł złotą poświatę.
Przy­ciągnął księżyc gwiaz­dy do siebie
Bo łasy jest na amory
Gwiaz­dy na ko­cu siadają więc licznie
Bo księżyc do ba­jań skory.
I zaczął [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 września 2014, 21:47

* * *

Cóż po naszych kłótniach dziś,
Tam siedem­nasto­let­ni ginęli...
Cóż po płomieniach naszych ciężkich słów
Tam ludzie płonęli...
I może his­to­ria dziś pyłem przysypana
Jak wte­dy, sto­sy ciał...
Kto może niech ser­ce z pyłu codzien­ności wygrzebie
Ot­rze­pie z za­wiści kurzu...
Tam i tak zos­tało już tylko
Pióro białe, po ich Aniele Stróżu...

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 sierpnia 2014, 17:04

Karin2225

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 czerwca 2016, 21:07Karin2225 sko­men­to­wał tek­st cisza nie zaw­sze łka [...]

17 maja 2016, 10:02Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

16 maja 2016, 19:59Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Niejednej się marzy uro­da [...]

16 maja 2016, 19:53Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Każdy sta­wia so­bie ce­le, [...]

4 maja 2016, 07:42Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

3 maja 2016, 22:17krysta sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

3 maja 2016, 22:05Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

3 maja 2016, 22:00Niusza sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

3 maja 2016, 21:56mechaa sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

3 maja 2016, 21:51Karin2225 sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]